Wachtlijst

Laatste update: 25 mei 2023

Helaas is er op dit moment sprake van een dermate lange wachttijd (langer dan 6 maanden), dat er op dit moment geen nieuwe clienten aangenomen kunnen worden.  

Voor consultatievragen vanuit de huisarts is er altijd ruimte (binnen naar schatting 3 weken). 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw 1e contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

  

 

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design