Kosten

Niet gecontracteerd

Praktijk Levenwicht heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Door contractvrij te werken komt de (psycho-)therapie centraal te staan. Het geeft mij meer ruimte en vrijheid om samen te bepalen hoe de behandeling eruit komt te zien en hoe lang deze duurt.

Tarieven

De kosten van verzekerde zorg zijn afhankelijk van de soort diagnose en de duur van de behandeling. Er kan bij verzekerde zorg niet per sessie gefactureerd worden, enkel per gehele behandeling. De pakket-factuur wordt opgemaakt als de behandeling en dus ook het dossier wordt afgesloten, of aan het einde van het behandeljaar.

In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de S-GGZ.

Vergoeding

Vraag vooraf goed na bij uw zorgverzekeraar wat er wordt vergoed wanneer u bij mij als niet gecontracteerde hulpaanbieder in behandeling komt. Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, wordt uw behandeling in principe 100% vergoed door uw zorgverzekeraar met in acht name van uw eigen risico. Bij een naturapolis ligt de vergoeding globaal tussen de 60% en 80% eveneens met in acht name van uw eigen risico. Het is dus zeer aan te raden uit te zoeken wat een zuivere restitutiepolis voor u kan betekenen. Vanwege het feit dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb, wordt de totale rekening van de behandeling naar u gestuurd. U kunt de rekening bij uw zorgverzekeraar indienen, waarna u het gehele factuurbedrag dient over te maken naar mijn praktijk.

Annulering

In mijn praktijk hanteer ik regels met betrekking tot het afzeggen van afspraken. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Dit kunt u telefonisch doen of via mijn mailadres. In beide gevallen is geregistreerd wanneer u hebt afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet, zal € 50,- in rekening worden gebracht.

Zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Mensen kunnen hiervoor kiezen omwille van de privacy tegenover een zorgverzekeraar. Het tarief in mijn praktijk is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven.

Wat wordt niet vergoed?

Verschillende diagnosen zijn uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit wordt 'Overig Zorg Product' (OZP) genoemd. Indien na intakegesprekken blijkt dat uw klachten vallen onder een OZP, dan zal de DBC gesloten moeten worden. Meestal kan dit traject tot zo ver vergoed worden door de zorgverzekeraar. Indien u kiest voor verdere behandeling, zullen de kosten per sessie aan uzelf in rekening gebracht worden. Het maximum OZP-tarief vastgesteld door de NZa, dat ik hanteer, is voor 2021: € 114,41 per sessie (45 min. directe tijd, 15 min. verslaglegging). Soms kunnen deze kosten (deels) vergoed worden via een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar!

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design