Kosten

Niet gecontracteerd

Praktijk Levenwicht heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Ook niet in 2024. Door contractvrij te werken komt de (psycho-)therapie centraal te staan. Het geeft mij meer ruimte en vrijheid om samen te bepalen hoe de behandeling eruit komt te zien en hoe lang deze duurt.

Tarieven

Per 1 januari 2022 is het zogenaamde zorgprestatiemodel in werking getreden. Met het zorgprestatiemodel wordt de zorg op een duidelijke en eenvoudige manier in rekening gebracht. U krijgt per kwartaal een factuur die u dient te declareren bij uw verzekeraar. 

Wanneer u in behandeling komt, wordt eerst uw eigen risico aangesproken (in 2024 is dat € 385,-).       

In mijn praktijk hanteer ik 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de S-GGZ.

Vergoeding

Ik heb geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Dit zegt niets over de kwaliteit van de geboden zorg, maar geeft meer ruimte aan de invulling van zorg. Ik raad u dringend aan voor de start van het behandeltraject contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om de hoogte van de vergoeding na te vragen en te vragen of er vooraf een verklaring nodig is. 

Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, wordt uw behandeling geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij een naturapolis of bij een combinatiepolis wordt een gedeelte vergoed. Voor een indicatie van vergoedingen verwijs ik naar de website contractvrije psycholoog.

Vanwege het feit dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb, dient u zelf kosten van de behandeling te declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Annulering

In mijn praktijk hanteer ik regels met betrekking tot het afzeggen van afspraken. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Dit kunt u telefonisch doen of via mijn mailadres. In beide gevallen is geregistreerd wanneer u hebt afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet, zal € 50,- in rekening worden gebracht.

Zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Mensen kunnen hiervoor kiezen omwille van de privacy tegenover een zorgverzekeraar. Het tarief in mijn praktijk is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven.

Wat wordt niet vergoed?

Verschillende diagnosen zijn uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit wordt 'Overig Zorg Product' (OZP) genoemd. Indien na intakegesprekken blijkt dat uw klachten vallen onder een OZP, dan zal de DBC gesloten moeten worden. Meestal kan dit traject tot zo ver vergoed worden door de zorgverzekeraar. Indien u kiest voor verdere behandeling, zullen de kosten per sessie aan uzelf in rekening gebracht worden. Het maximum OZP uurtarief vastgesteld door de NZa, dat ik hanteer, is voor 2024: € 132,24. Soms kunnen deze kosten (deels) vergoed worden via een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar!

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design