Klachten

Mocht u een klacht hebben, dan adviseer ik om dit bespreekbaar te maken. Samen met u hoop ik tot een goede oplossing te kunnen komen.

Mocht u ondanks het gesprek nog steeds een klacht hebben, dan kunt u indien nodig gebruik maken van de klachtenregeling welke is geregeld via de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Informatie hierover kunt u opvragen bij mij of teruglezen in het Kwaliteitsstatuut. 

Verder ben ik als vrijgevestigd lid van de NVvP aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. Voor gevallen waarin iemand niet tevreden is met de behandeling dan wel de afhandeling van een klacht, ofwel indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat een klacht onder de gegeven omstandigheden bij de vrijgevestigde psychiater wordt ingediend, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan deze geschillencommissie. 

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design