Aanmelding

Indien u op de hoogte bent van de vergoeding, kunt u met mij persoonlijk contact opnemen. Dit kunt u telefonisch doen of via mijn mailadres en dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Tijdens dit telefoongesprek bekijken we samen of uw hulpvraag en de aard van de problematiek past bij mijn praktijk. Wanneer we na het telefonisch contact besluiten de intakefase in te gaan, zal een eerste afspraak worden ingepland. Hierbij dient u een verwijsbrief van een (huis)arts en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

In de intakefase staan we stil bij de reden dat u hulp zoekt, wat uw klachten zijn, welke levenservaringen u gevormd hebben, of u eerder hulp heeft gehad en wat u hoopt te bereiken. Afhankelijk van uw verhaal en de problematiek hebben we voor de intakeprocedure ongeveer 3-5 gesprekken nodig. Zodra een helder beeld is ontstaan van uw persoonlijke situatie, geef ik aan wat de mogelijkheden zijn voor een hulpaanbod op maat. Het hulpaanbod kan onderzoek, behandeling of een verwijzing inhouden. Als er een indicatie is voor een behandeling, dan stel ik in overleg met u een behandelplan samen.

De intakefase sluiten we af met een adviesgesprek waarin het behandelplan besproken wordt. Na het tekenen van het behandelplan gaat de behandeling beginnen. De behandeling gaat direct van start na de intake. 

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design