Welkom bij
Praktijk Levenwicht

INFORMATIE M.B.T. CORONAVIRUS
De praktijk is geopend en alle behandelingen en consulten gaan zoveel mogelijk door. Dit alles natuurlijk volgens richtlijnen van RIVM en NVVP.

In overleg met u wordt de vorm van de afspraak bepaald: fysiek danwel (beeld)bellen. Alle adviezen m.b.t. hygiëne en afstand worden uiteraard gevolgd. Het luchtverversingssysteem in het gebouw voldoet aan de ventilatievoorwaarden m.b.t. Corona.  Eenieder met klachten wordt verzocht om (waar mogelijk tijdig) contact op te nemen vooraf. 

 

Praktijk Levenwicht

Over mij

Mijn naam is Mandy Stommen. Ik ben psychiater en cliëntgerichte psychotherapeut.

In 2003 heb ik mijn artsdiploma behaald aan de Universiteit Maastricht. Na een jaar neurologie, heb ik mij gespecialiseerd in psychiatrie. Sinds 2009 ben ik psychiater met aantekening voor volwassenenpsychiatrie. De eerste 6 jaar heb ik gewerkt op verschillende afdelingen binnen een grote GGZ instelling. In 2015 ben ik overgestapt naar een kleinschalige ambulante instelling en ben ik mij gaan toeleggen op psychotherapie.

Ik ben opgeleid in verschillende stromingen binnen de psychotherapie, en heb mij verder gespecialiseerd in de cliëntgerichte psychotherapie, waarvoor ik gekwalificeerd ben.

Praktijk

In september 2019 heb ik mijn droom verwezenlijkt en de stap gezet naar een eigen praktijk. Waarom? Om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor een behandeling op maat vanuit een gelijkwaardig en persoonlijk contact.

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design